Onlineerklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

Tak, fordi du besøger et af Roches websteder eller er i kontakt med os via e-mail.

Begge virksomheder er opmærksomme på, at beskyttelsen af de besøgendes privatliv på vores websteder er meget vigtig, og at oplysninger om dit helbred er særligt følsomme. Vi har derfor taget de nødvendige skridt for at leve op til de krav til databeskyttelse, der er gældende i hele verden. Ved behandlingen af dine personoplysninger holder vi os til anvisningerne fra begge virksomheder om beskyttelse af personoplysninger samt bestemmelserne i EU og andre gældende lokale love, som regulerer lagringen, behandlingen, videregivelsen af og adgangen til personoplysninger.

Websteder fra Roche, som henviser til det foreliggende databeskyttelsesdirektiv (“direktivet”) og indsamler data fra dig, indsamler, behandler og beskytter personoplysninger om dig efter retningslinjerne i dette direktiv samt de gældende lovbestemmelser. Dette direktiv finder anvendelse på de personoplysninger (som defineret nedenfor), som udgiveren indsamler via onlineressourcer og -kommunikationsmidler (såsom websteder, e-mail og andre onlineværktøjer), og som indeholder et link til dette direktiv. Dette direktiv finder dog ikke anvendelse på personoplysninger, der indsamles via offlineressourcer og -kommunikationsmidler, undtagen i de tilfælde, hvor sådanne personoplysninger kombineres med personoplysninger indsamlet online af udgiveren. Dette direktiv finder heller ikke anvendelse på onlineressourcer fra tredjepart, der indeholder links, som henviser til websteder fra udgiveren; udgiveren har ingen kontrol over disse ressourcers indhold eller retningslinjer for beskyttelse af personlige oplysninger.

Vi indsamler kun personoplysninger om dig, hvis du selv giver dem til os. Vi videregiver ikke personoplysninger om dig til tredjepart til marketingformål, medmindre du giver os udtrykkelig tilladelse til det. Du bedes læse denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger for at få mere at vide om, hvordan vi indsamler, bruger, videregiver og beskytter oplysninger online.

 

Indsamlede oplysninger

Udgiveren indsamler som hovedregel personoplysninger online på to måder:

Oplysninger, som vi får

– Personoplysninger: Du kan besøge vores websteder uden at give os nogen personoplysninger. Vi indsamler kun personoplysninger om dig (såsom navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse eller andre personidentificérbare oplysninger), når du selv oplyser om dem.
– Aggregerede oplysninger: I nogle tilfælde anonymiserer vi oplysninger, som du har givet os, og beholder disse i aggregeret, dvs. i samlet og sammenført, form. Sådanne oplysninger kombinerer vi nu og da med andre oplysninger, så vi kan lave anonyme statistikker (f.eks. om besøgstal eller internetudbyderens domænenavn, som den besøgende kommer til vores websted fra), der hjælper os med at forbedre vores produkter og tjenesteydelser.

Automatisk indsamlede oplysninger

Visse former for oplysninger indsamler vi automatisk, når du er i kontakt med os via vores websteder samt i forbindelse med udvekslede e-mails. De automatiserede procedurer, vi anvender, kan f.eks. være logføring ved webservere og IP-adresser, cookies og web-beacons.

Webserver-protokol/IP-adresser. En IP-adresse er et nummer, din computer er blevet tildelt for at få adgang til internettet. Alle computere identificeres på internettet via en IP-adresse, der gør det muligt for computere og servere at genkende hinanden på nettet og kommunikere med hinanden. Udgiveren indsamler IP-adresser af hensyn til systemadministrationen for at kunne stille statistikker til rådighed for koncernselskaber, forretningspartnere og/eller leverandører, så de kan analysere websteder og kontrollere et websteds ydelse.

Cookies

En cookie er en tekstfil, der automatisk gemmes på din computers harddisk, når du besøger bestemte websteder. Ved hjælp af en cookie kan serveren entydigt identificere din browser. Cookies gør det muligt for os at gemme oplysninger på serveren, der kan gøre dit besøg på vores websteder bedre, og giver os mulighed for at analysere webstederne og kontrollere deres ydelse. De fleste webbrowsere er indstillet til at acceptere cookies. Du kan dog også indstille din browser, så den afviser alle cookies eller giver dig besked, hver gang der gemmes en cookie. Vær dog opmærksom på, at nogle områder på vores websteder muligvis ikke fungerer rigtigt, hvis du afviser cookies.
Web-beacons. På bestemte websider eller i e-mails kan udgiveren gøre brug af en udbredt internetteknologi ved navn “web-beacon” (også kendt som “handlingsmærker” eller “Clear GIF”-teknologi). Web-beacons hjælper med at analysere websteders effektivitet, idet de f.eks. måler, hvor mange besøgende der besøger et websted, eller hvor mange besøgende der klikker på vigtige elementer på et websted.

Web-beacons, cookies og andre teknologier til sporing indsamler ikke af sig selv personoplysninger om dig. Først når du selv kommer med oplysninger, der identificerer dig personligt, f.eks. ved at du registrerer dig eller sender e-mails, kan disse automatiske procedurer anvendes til at indsamle personlige oplysninger om din brug af webstederne og/eller interaktive e-mails for at forbedre din brug af dem.
Serviceydelser: Det kan være, at der på nogle af udgivers websteder bliver tilbudt serviceydelser (f.eks. Google Maps), der beror på tredjepartsapplikationer og -indholdsværktøjer. I visse tilfælde får disse tredjeparter adgang til automatisk reguleret informationsindhold, når du kommunikerer med os via vores websted og benytter disse tredjepartsapplikationer og -værktøjer.

 

Dine valgmuligheder

Ved brug af vores websteder har du flere valgmuligheder. Du kan vælge overhovedet ikke at give os personoplysninger, hvis du ikke udfylder nogen formularer eller datafelter om dette på vores websteder, og hvis du ikke anvender nogen af de brugertilpassede tjenester, der er til rådighed. Hvis du beslutter dig for at give os personoplysninger, har du til hver en tid ret til at gennemgå dine data og rette dem, idet du vælger den pågældende anvendelse. Visse websteder spørger dig muligvis om tilladelse til, at de benytter de pågældende oplysninger til bestemte formål, og det kan du samtykke i eller afvise. Hvis du tilmelder dig bestemte tjenesteydelser eller abonnementer, som f.eks. et elektronisk nyhedsbrev, kan du til hver en tid framelde dig igen ved at følge de instrukser, der er indeholdt i alle meddelelser. Hvis du vil framelde dig en tjenesteydelse eller et abonnement, bestræber vi os på straks at slette dine oplysninger. Det kan dog være, at vi har brug for yderligere oplysninger for at kunne imødekomme dit ønske.

Hvis du vil forhindre, at din brug af vores websteder spores anonymt ved hjælp af cookies, kan du, som allerede nævnt tidligere, indstille din browser, så den afviser alle cookies eller giver dig besked, når som helst der gemmes en cookie.

Sikkerhed

Vi anvender tekniske foranstaltninger og sikkerhedsforanstaltninger, retningslinjer og andre forholdsregler for at beskytte dine personoplysninger mod uautoriseret adgang, utilsigtet anvendelse, offentliggørelse, tab eller destruktion. For at sikre fortroligheden af dine personoplysninger benytter Roche gængse firewalls og adgangskodesikrede beskyttelsesforanstaltninger. Det er dog dit eget personlige ansvar at sikre, at din computer er sikret og beskyttet mod malware såsom trojanske heste, computervira og -orme. Du skal være opmærksom på, at der uden passende sikkerhedsforanstaltninger (som f.eks. en sikkert konfigureret webbrowser, helt opdateret antivirussoftware, personlig firewall-software, ingen brug af software fra tvivlsomme kilder) er risiko for, at oplysninger og adgangskoder, som du bruger til at beskytte dine oplysninger, kan komme i en uretmæssig tredjeparts besiddelse.

Brug af oplysningerne

Begge virksomheder, inklusive vores moder- og datterselskaber i hele verden, divisioner og grupper og/eller enhver virksomhed, der udfører tjenesteydelser på vores vegne, anvender alle personoplysninger til opfyldelse af dine interesser, som du oplyser os om. Kontrollen og ansvaret med hensyn til brugen af sådanne oplysninger er vores.

Videregivelse og overdragelse af oplysninger

Udgiveren videregiver dine personoplysninger til forskellige eksterne virksomheder eller repræsentanter, som udfører teknisk vedligeholdelsesarbejde eller som arbejder på vores vegne og hjælper os med at udføre forretningstransaktioner, f.eks. ved at stille kundeserviceydelser, forsendelse af marketinginformationer om vores produkter, tjenesteydelser og tilbud til rådighed. Vi kan også videregive personoplysninger til vores datter- og koncernselskaber. Alle disse virksomheder og repræsentanter er forpligtet til at overholde bestemmelserne i vores databeskyttelsesretningslinjer.

Vi må også offentliggøre personoplysninger til følgende formål:
a) i forbindelse med salg, afståelse eller en anden overdragelse af forretningen på den beliggenhed, som oplysningerne vedrører;
b) til besvarelse af rimelige forespørgsler fra autoriserede myndigheder eller for så vidt det er nødvendigt pga. gældende ret, retskrav eller myndighedsregulering; eller
c) hvor det er nødvendigt i forbindelse med driftskontroller eller -inspektioner eller for at undersøge eller besvare en klage eller en trussel mod sikkerheden.

Ingen anvendelse ved tredjepart til direct marketing. Vi hverken sælger eller på anden måde videregiver de personoplysninger, som du oplyser på vores websteder, til tredjepart til dennes egne direct marketing-formål, medmindre vi gør dig udtrykkeligt opmærksom på det og indhenter dit udtrykkelige samtykke til en sådan videregivelse af dine oplysninger.

Links til andre websteder

Vores websteder indeholder links til forskellige websteder, som muligvis tilbyder vores besøgende nyttige oplysninger. Denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger gælder ikke for disse websteder, og vi anbefaler dig at sætte dig direkte i forbindelse med dem med hensyn til deres databeskyttelsesretningslinjer.

Databeskyttelse i sociale netværk

Roche har ingen indflydelse på, hvilke brugeroplysninger sociale netværk som Twitter, Facebook, Google+ eller LinkedIn, som du evt. besøger, opbevarer på deres websteder, hvordan de behandler dem, eller om de videregives til tredjepart.
Roche har ikke kendskab til indholdet i de overførte oplysninger samt deres brug.
Oplysninger om de data, Twitter, Facebook, Google+ eller LinkedIn registrerer, og deres behandling finder du i det pågældende sociale netværks erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Databeskyttelseserklæring vedrørende børn

Vores websteder er rettet mod voksne. Hvis vi erfarer, at en person endnu ikke er fyldt 13 år, indsamler vi ikke personoplysninger fra denne person, før der foreligger et samtykke fra dennes værge i en form, der kan kontrolleres. Værgen kan på forespørgsel få indsigt i de oplysninger, barnet giver, og/eller kræve en sletning af disse data.

Yderligere oplysninger på websteder

Hvis der for et websted gælder særlige bestemmelser, der afviger fra de foreliggende databeskyttelsesregler, bliver disse meddelt dig på den side, hvor sådanne personoplysninger bliver indsamlet.

Oplysning til brugere af erhvervsmæssige eller professionelle websteder

Hvis du har en erhvervsmæssig eller professionel relation til udgiveren, må vi bruge de oplysninger, som du giver på vores websteder – inklusive de websteder, der er specielt tiltænkt erhvervsmæssige og professionelle brugere, til at opfylde dine interesser og pleje samt udvikle vores forretningsforbindelse til de(n) virksomhed(er), du repræsenterer. Vi må desuden give sådanne oplysninger til tredjepart, der handler på vores vegne.

Opdateringer af databeskyttelseserklæringen

Udgiveren kan fra tid til anden revidere denne onlineerklæring om beskyttelse af personlige oplysninger. Ændringer i denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger bliver omgående offentliggjort på denne side. Har du modtaget en oplysning om en tilpasning af vores erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, og gør du fortsat brug af vores websteder, samtykker du i, at de pågældende oplysninger, som du aktiverer efterfølgende, må behandles i medfør af den ændrede erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tekst til Privacy Policy ifb. med brug af Mandrillapp

Når du udfylder en formular på rochepoc.dk, så bruges tjenesten Mandrillapp, der ejes af MailChimp, til at sikre at e-mailen modtages sikkert og ikke ender i en spam-mappe. MailChimp er forpligtet til at overholde databeskyttelsesloven (GDPR) og gemmer email-adressen i 30 dage. Efter denne periode bliver den slettet. Ved at sende en mail via formularen accepterer du blot, at vi bruger Mandrillap til at sende mailen. Du bliver ikke skrevet op til andet medmindre, at du specifikt bliver bedt om dit samtykke til dette. Ønsker du at læse mere om Mandrillapp og data kan du finde mere på dette link: https://mandrill.zendesk.com/hc/en-us/articles/205583157-How-long-does-Mandrill-keep-data-about-my-emails-

 

Kontakt udgiveren

Hvis du har spørgsmål eller ønsker, at udgiveren ændrer eller sletter din profil, bedes du meddele os det skriftligt (pr. brev) på følgende adresse:

Roche Diagnostics A/S
Industriholmen 59
2650 Hvidovre
Danmark

Alle oplysninger i vores internettilbud er kontrolleret omhyggeligt. Vi bestræber os på hele tiden at udvide og opdatere dette informationstilbud. Vi giver dog ingen garantier for fuldstændighed, korrekthed og seneste opdatering.