Vilkår for brug

Velkommen til Roches webside. Oplysningerne på denne webside er kun til generelle oplysnings- og uddannelsesmæssige formål. Inden du får adgang til eller bruger websiden, som du har linket til (“Websiden”), skal du læse og gennemgå denne vilkår for brug grundigt, da enhver brug af eller adgang til websiden er en bekræftelse af, at du har læst, forstået og accepteret disse vilkår for brug. Hvis du ikke accepterer disse Vilkår for brug, kan du ikke få adgang til eller bruge websiden.

 

Brug af webside

Oplysningerne på denne webside er kun til generelle oplysnings- og uddannelsesmæssige formål. Websiden giver dig ikke nogen råd eller henstillinger af nogen art og bør ikke påberåbes som grundlag for nogen beslutning eller handling. Du rådes til at konsultere professionelle rådgivere på det relevante område med hensyn til anvendeligheden af et bestemt aspekt af indholdet.


Ingen tilbud eller anmodning

Informationerne på denne webside udgør ikke noget tilbud eller nogen anmodning om køb eller salg af, handel med eller transaktioner af nogen Roche-værdipapirer. Investorer kan ikke benytte disse informationer i beslutninger om investeringer.


Ingen garanti eller erstatningsansvar

Selvom Roche i stort omfang tilstræber at videregive nøjagtige og opdaterede informationer, giver vi ingen tilkendegivelser eller garantier, hverken udtrykkelige eller underforståede, for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de informationer, der gives på denne webside, og vi fralægger os ethvert erstatningsansvar i forbindelse med anvendelsen af denne webside og eventuelle andre websider, der henvises til fra denne webside. Roche kan når som helst ændre denne webside uden varsel, men påtager sig intet ansvar for at opdatere websiden. Ved at bruge Websiden accepterer du risikoen for, at oplysningerne kan være ufuldstændige eller unøjagtige eller måske ikke opfylder dine behov eller krav. Hverken Roche eller nogen anden part, der er involveret i fremstilling eller levering af denne webside eller eventuelle andre websider, der henvises til fra denne webside, kan gøres erstatningsansvarlige på nogen som helst måde for eventuelle direkte, indirekte eller hændelige skader, følgeskader eller pønalt begrundede skader, der måtte opstå som følge af brugernes adgang til, anvendelse af eller manglende mulighed for at anvende denne webside eller fra din tillid til enhver information, der er indeholdt her eller på en anden webside, der er linket til fra denne webside. Denne begrænsning omfatter skader eller alle vira, som kan påvirke dit computerudstyr.


Erstatning

Du accepterer at erstatte, forsvare og holde Roche, dets chefer, direktører, medarbejdere, agenter, leverandører og partnere skadesfri fra og imod alle tab, udgifter, skader og omkostninger, herunder rimelige advokatsalærer, som følge af en overtrædelse fra dig af disse betingelser for brug.


Privatliv

Roche respekterer websidens brugeres privat. Der henvises til Roches Beskyttelse af personlig oplysninger, der forklarer brugernes rettigheder og ansvar med hensyn til oplysninger, der er beskrevet på websiden.


Fremsynede informationer

Denne webside kan indeholde fremsynede informationer. Sådanne informationer er underkastet flere forskellige betydelige uvisheder, herunder videnskabelige, erhvervsmæssige, økonomiske og finansielle faktorer, og de faktiske resultater kan derfor adskille sig markant fra de viste. Roche påtager sig ingen forpligtelse til at opdatere fremadrettede udsagn som følge af nye oplysninger eller fremtidige begivenheder eller udviklinger.


Links

Websiden kan indeholde links eller referencer til andre hjemmesider, der ikke ejes eller styres af Roche. Sådanne links er kun tilgængelige for nemhedens skyld.. Indholdet af tredjeparts websider er ikke udtryk for Roches mening, og vi frasiger os udtrykkeligt ethvert erstatningsansvar for alle tredjepartsinformationer samt anvendelsen af sådanne. Deling af et tredjepartslinks indebærer ikke en anbefaling fra Roche.


Medicinske oplysninger

Websiden kan indeholde generelle oplysninger vedrørende forskellige medicinske tilstande og deres behandling. Sådanne oplysninger er kun til orienteringsformål og er ikke ment som erstatning for rådgivning fra en læge eller andet kvalificeret sundhedspersonale. Patienter bør ikke bruge de heri indeholdte oplysninger til diagnosticering af et helbreds- eller sundhedsproblem eller en sygdom. Patienter bør altid rådføre sig med en læge eller andet sundhedspersonale for medicinsk rådgivning eller information om diagnose og behandling.


Ikke-fortrolige oplysninger

Med forbehold af eventuelle gældende vilkår og betingelser, der er angivet i vores Beskyttelse af personlige oplysninger, kan enhver form for kommunikation eller andet materiale, du sender til os via internettet eller poster på en Roche-webside via e-mail eller på anden måde, såsom spørgsmål, kommentarer, forslag eller lignende, er og vil blive betragtet som ikke-fortroligt, og Roche har ingen form for forpligtelse med hensyn til sådanne oplysninger. Roche har frihed til anvende ideer, koncepter, knowhow eller teknikker indeholdt i en sådan meddelelse til ethvert formål, herunder, men ikke begrænset til, udvikling, fremstilling og markedsføring af produkter.


Varemærker

Alle produktnavne, uanset om de er vist med stort tryk eller med varemærkesymbolet, er varemærker, der ejes af eller er licenseret til et medlem af Roche-koncernen (Roche, dets datterselskaber, beslægtede selskaber eller dets licensgivere eller joint venture-partnere), medmindre andet er angivet. Brug eller misbrug af disse varemærker eller andre materialer, undtagen som tilladt heri, er udtrykkeligt forbudt og kan være i strid med ophavsret og varemærkeret samt enhver anden gældende lov.


Ophavsret

Al indhold på Websiden er underlagt ophavsretlig beskyttelse. Indholdet på Roche-websider må ikke kopieres andet end til ikke-kommerciel individuel reference med alle ophavsretlige eller andre ejendomsretlige mærkninger bibeholdt, og må derefter ikke genkopieres, gengives eller på anden vis omfordeles. Enhver gengivelse, genudsendelse eller anden brug er strengt forbudt uden udtrykkelig accept fra Roche. Anmodninger om tilladelse til at kopiere informationer på denne webside skal rettes mod Roches webmaster.


Ugyldig, hvor det er forbudt

Websiden og dens indhold skal opfylde love og regler i Danmark. Selvom oplysningerne på hjemmesiden er tilgængelige for brugere uden for Danmark, er oplysningerne vedrørende Roches produkter kun beregnet til brug for indbyggere i Danmark. Andre lande kan have love, lovkrav og medicinsk praksis, der adskiller sig fra dem i Danmark. Websiden linker til andre websider produceret af Roches forskellige driftsafdelinger og datterselskaber, hvoraf nogle er uden for Danmark. Disse websider kan have oplysninger, der kun er relevante for det pågældende oprindelsesland. Roche forbeholder sig ret til at begrænse levering af sine produkter eller tjenester til enhver person, geografisk område eller jurisdiktion og/eller for at begrænse mængderne af produkter eller tjenester, vi leverer. Ethvert tilbud på ethvert produkt eller en tjeneste udlagt på Websiden er ugyldig, hvor det er forbudt.


Lovvalg

Disse Vilkår for brug og din brug af Websiden reguleres af Danmarks lovvalg uden hensyntagen til dens lovkonflikter. Enhver retssag eller -procedure i forbindelse med Websiden skal udelukkende anlægges for de danske domstole.


Andet

Hvis nogen bestemmelse i disse Betingelser for brug anses for ulovlig, ugyldig eller uhåndhævelig, skal en sådan bestemmelse afbrydes uden at påvirke håndhævelsen af alle resterende bestemmelser. Roche forbeholder sig ret til at ændre eller slette materiale fra Websiden til enhver tid efter eget skøn.